Strona główna
Dom
Dziedzictwo
Ogrody
Dzieci
E-booki
Komunikacja
Szkoła
Galeria
platforma edukacyjna
sklep
kontakt e-mail ??

    E-booki                               >>
  4 najnowsze propozycje sklepu Akademia Dialogu:
 
  E-booki   Zostałam matką. Pozostałam sobą.
Anna Kordzińska-Grabowska
 
  E-booki   Żeby się chciało chcieć. Rzecz o motywacji w szkole.
Anna Kordzińska-Grabowska
 
  E-booki   Mały nadpobudliwy człowiek.
Zuzanna Kordzińska-Młynarska
 
  E-booki   Jakość w oświacie.
Jarosław Kordziński
 
    Szkolenia                           >>
  Zapoznaj się z najnowszymi kursami:
 
  szkolenia   Awans - nauczyciel stażysta
Ośrodek Rozwoju Edukacji EDUCATOR
 
  szkolenia   Awans - nauczyciel kontraktowy
Ośrodek Rozwoju Edukacji EDUCATOR
 
  szkolenia   Opracowywanie własnych programów nauczania
Ośrodek Rozwoju Edukacji EDUCATOR
 
  szkolenia   Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Ośrodek Rozwoju Edukacji EDUCATOR
 
    Szukaj
  Wyszukaj produkty w Sklepie:

    Program PHARE
   
  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


Dziedzictwo

Niemal codziennie wspominamy to, co było. Często rozmawiamy na temat minionych dziejów z naszymi rodzicami, dziadkami, bliższymi i dalszymi krewnymi. Co jakiś czas mówimy sobie, że warto by to spisać, że trzeba te wspominania zachować. Nieco rzadziej, na ogół z głębokim żalem skierowanym głównie do siebie stwierdzamy, że straciliśmy kolejną okazję, że już nigdy niczego więcej nie dowiemy się od osoby, która nam mogła tyle opowiedzieć, ale która niestety bezpowrotni odeszła.

Doświadczenie osób, które zajmują się badaniem przyczyn rozmaitych ludzkich niemożności potwierdza, że nie realizujemy swoich celów głównie dlatego, że przeraża nas ogrom pracy, którą chcemy wykonać. Stąd strona poświęcona DZIEDZICTWU obejmuje zbiór różnych, często fragmentarycznych zapisów dotyczących tego, czego mogliśmy się dowiedzieć o przeszłości od osób, z którymi mieliśmy okazję porozmawiać. W pierwszej kolejności będą to zapiski związane z dziejami rodzin autorów tej strony. Zapraszamy jednak wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w prezentowaniu swoich własnych wspomnień. Ujęte w kategorie czasowe prezentować będą dorobek oraz doświadczenia różnych grup Polaków widziane z rozmaitych perspektyw i pokazane z różnych punktów widzenia. Zestawione ze sobą i pozwalające na porównanie zróżnicowanych skal wrażliwości, odbioru oraz oceny nierzadko tych samych sytuacji czy zdarzeń, poza pogłębieniem naszego spojrzenia na świat może stać się impulsem do rzeczywiście dyskusji ważnej dla mieszkańców naszego kraju, a nie tylko dla dziennikarzy czy polityków. Dyskutować można na forum Forum: Dziedzictwo

Obrońca Rzeczypospolitej, czyli historia Hipolita Jazdona

 Hipolit Jazdon urodził się 10 sierpnia 1884r. w Wijewie k. Wschowy. W latach 1891-1899 (1900?) uczęszczał najpierw do szkoły podstawowej w Wijewie, a następnie do szkoły rolniczej we Wschowie, uzyskując zawód agronoma.

          W roku 1903 (lub 1904) został powołany i odbył służbę w wojsku niemieckim. W latach 1906-1914 zdobył praktykę i wiedzę rolniczą. Pracę rozpoczął jako elew w gospodarstwie pp. Hertlów w Drzewcach pod Lesznem, a następnie pomagał prowadzić gospodarstwo rolne k. Środy Wlkp., należące do Niemki (radczyni). Gospodarzył bardzo dobrze i podupadły majątek wyprowadził z zadłużenia. Właścicielka majątku bardzo szanowała Ojca, otaczała go opieką, dbała o dalszy rozwój zawodowy, a także kulturalny (np. wyjazdy do Poznania do teatru i opery). W 1914 roku po wybuchu I wojny światowej został wcielony do wojska niemieckiego i walczył na froncie zachodnim. W 1916 roku został ranny pod Verdun we Francji. Służbę wojskową zakończył w stopniu sierżanta. Powrócił do majątku k. Środy Wlkp.

          30 lipca 1916 roku (polecony przez w/w Niemkę) podjął pracę jako kierownik gospodarstwa w Łaziskach k. Wągrowca. Tu zastał go wybuch Powstania Wielkopolskiego, w którym brał czynny udział (w końcowej fazie powstania).

          23 kwietnia 1919 roku został skierowany do szkoły oficerskiej w Biedrusku k. Poznania.

          8 maja 1919 roku otrzymał przydział do 9 kompanii 3 pułku Strzelców Wielkopolskich, przemianowanego następnie w 57 Pułk Piechoty Wielkopolskiej im. Karola II Króla Rumunii (z okazji jego pobytu w Polsce i objęcia honorowego szefostwa pułku). Pułk ten wchodził w skład 14 dywizji piechoty i do 1939 roku stacjonował w Poznaniu (ul. Szylinga), kiedy to otrzymał przydział do Armii Poznań.

          W maju 1919 roku pułk został ostatecznie sformowany i odszedł do Ostrowa Wlkp.

          29 lipca 1919 roku Hipolit Jazdon odjechał w stopniu podporucznika na front litewsko-białoruski. Twierdzę Bobrujsk zdobył wraz z pułkiem 28 czerwca 1920 roku, a 30 lipca 1920 roku pod wsią Iwanowce pułk bagnetami utorował sobie drogę odwrotu. Następnie pułk wszedł w skład grupy uderzeniowej gen. Edwarda Rydza-Śmigłego. Do linii Płyczy dotarł 14 października 1920 roku.

          Naczelny Wódz Józef Piłsudski 6 grudnia 1920 roku udekorował sztandar pułku Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Tym samym rozkazem za wykazane męstwo i bohaterstwo w wojnie polsko-bolszewickiej, w szczególności za śmiały atak, który na czele swej kompanii przeprowadził pod Garwolinem w dniu 16 sierpnia 1920 roku Hipolitowi Jazdonowi został przyznany Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari 5 kl. (nr 4629). Ponadto trzykrotnie został odznaczony Krzyżem "Walecznym na polu chwały".

          28 lutego 1921 roku został awansowany do stopnia porucznika i przeszedł do rezerwy.

Oto fragmenty historii dziadka jednego w twórców Forum. Pełna historia na bardzo atrakcyjnej stronie rodzinnej www.jazdon.pl

 


kontakt | reklama | polityka prywatności | zgłoś problem

Akademia Dialogu - rozwój dziecka, porozumiewanie się, e-learning, awans zawodowy nauczycieli, komunikacja, psychoedukacja,
trening interpersonalny, szkolenia interpersonalne, dialog, mediacja, edukacja, wyjazdy zintegrowane, specjalne potrzeby edukacyjne,
metody wychowawcze, nauczyciele, wypoczynek nad morzem, psychologia, pedagogika, uczniowie, szkoła, rodzice, wychowanie, mediator.