Strona główna
Dom
Dziedzictwo
Ogrody
Dzieci
E-booki
Komunikacja
Szkoła
Galeria
platforma edukacyjna
sklep
kontakt e-mail ??

    E-booki                               >>
  4 najnowsze propozycje sklepu Akademia Dialogu:
 
  E-booki   Zostałam matką. Pozostałam sobą.
Anna Kordzińska-Grabowska
 
  E-booki   Żeby się chciało chcieć. Rzecz o motywacji w szkole.
Anna Kordzińska-Grabowska
 
  E-booki   Mały nadpobudliwy człowiek.
Zuzanna Kordzińska-Młynarska
 
  E-booki   Jakość w oświacie.
Jarosław Kordziński
 
    Szkolenia                           >>
  Zapoznaj się z najnowszymi kursami:
 
  szkolenia   Awans - nauczyciel stażysta
Ośrodek Rozwoju Edukacji EDUCATOR
 
  szkolenia   Awans - nauczyciel kontraktowy
Ośrodek Rozwoju Edukacji EDUCATOR
 
  szkolenia   Opracowywanie własnych programów nauczania
Ośrodek Rozwoju Edukacji EDUCATOR
 
  szkolenia   Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Ośrodek Rozwoju Edukacji EDUCATOR
 
    Szukaj
  Wyszukaj produkty w Sklepie:

    Program PHARE
   
  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


Szkoła
Reforma ante portas
Będzie na pewno. Nikt już nie opóźni, a  tym bardziej nie wyeliminuje reformy przygotowywanej przez ekipę Minister Hall.
Na stronie internetowej BIP MEN opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Zmiana ta jest konieczna z uwagi na wejście w życie od dnia 1 września 2009 r. nowej podstawy programowej dla szkoły podstawowej i gimnazjum.
Rozporządzenie wymienia zajęcia wchodzące w skład I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej) edukacji wczesnoszkolnej (dotychczas kształcenie zintegrowane).
Na etapie gimnazjum obowiązkowym zajęciem edukacyjnym będzie nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego, wprowadza się także nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa. Nowymi obowiązkowymi uzupełniającymi zajęciami edukacyjnymi będą zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne.
Pewnemu ograniczeniu ulegnie możliwość przeznaczania dotychczasowych godzin
do dyspozycji dyrektora szkoły - nie będzie można przeznaczać ich na organizowanie
zajęć dla grup uczniów w celu rozwijania ich zainteresowań.
Najistotniejszą zmianą w ramowym planie nauczania dla gimnazjum jest nieokreślanie liczby godzin tygodniowo w cyklu kształcenia przeznaczonej na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W to miejsce określone zostały minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w całym cyklu kształcenia. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin w ciągu trzech lat zajęć z danego przedmiotu były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte.
Proponowane są również zmiany w organizacji nauczania informatyki i technologii informacyjnej. Wprowadza się przepis, zgodnie z którym liczba uczniów w grupie na tych zajęciach nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
Proponuje się również, by podział na grupy oddziałowe na obowiązkowych zajęciach z języków obcych uzależniony był od stopnia znajomości języka obcego i by taka grupa liczyła od 10 do 24 uczniów.
 

kontakt | reklama | polityka prywatności | zgłoś problem

Akademia Dialogu - rozwój dziecka, porozumiewanie się, e-learning, awans zawodowy nauczycieli, komunikacja, psychoedukacja,
trening interpersonalny, szkolenia interpersonalne, dialog, mediacja, edukacja, wyjazdy zintegrowane, specjalne potrzeby edukacyjne,
metody wychowawcze, nauczyciele, wypoczynek nad morzem, psychologia, pedagogika, uczniowie, szkoła, rodzice, wychowanie, mediator.